Więcej przypadków zachorowań na raka

Najstraszniejszym skutkiem działania trucizn środowiskowych na dzieci jest zwiększająca się liczba nowotworów u najmłodszych. Uczeni uważają to zjawisko za swego rodzaju zagadkę. Niektórzy nadal głoszą pogląd, że rak u dzieci zdarza się rzadko. Statystyki po­kazują jednak, że jest to druga, po nieszczęśliwych wypadkach, naj­częstsza przyczyna śmierci nieletnich.

Tak jak u dorosłych, tak i u dzieci może się rozwinąć nowotwór każdej części ciała. Jednak dwa typy nowotworów – kości i mózgu – są teraz wśród nich szczególnie częstym zjawiskiem. Dane Narodowego Instytutu Onkologicznego (NCI) Stanów Zjednoczonych wskazują że wzrasta u dzieci zachorowalność na większość typów raka. W ciągu ostatnich piętnastu lat liczba przypadków ostrej białacz­ki limfatycznej (ALL) wzrosła o 10%, a guza ośrodkowego układu nerwowego o ponad 30%.

Rak jest oczywiście chorobą wieloprzyczynową. Ale uczeni nadal skupiają ąję na badaniu głównie genetycznych źródeł raka dziecięce­go, lekceważąc zupełnie przyczyny środowiskowe, którymi są szcze­pionki zawierające rtęć, pestycydy, konserwanty i promieniowanie elektromagnetyczne.

W kwestii widocznych wad rozwojowych i nowotworów poja­wiły się dokładniejsze wyniki. Badania populacji ludzkiej wskazują że liczba wad rozwojowych znacznie wzrosła w ciągu ostatnich lat. Jeden z raportów przedstawionych w Stanach Zjednoczonych wska­zywał, że wzrosła liczba przypadków 18 spośród 20 najczęściej spo­tykanych wad rozwojowych – niektórych z nich aż o 1700%. Wyniki uzyskane w Wielkiej Brytanii były podobne. Fakty te zostały jednak skutecznie zatajone z powodu coraz liczniejszych przepisów: jeśli dziecko nie urodziło się w terminie, fakt, że ma jakiś defekt, nie liczy się w „oficjalnych” statystykach. Na Zachodzie niektóre problemy, ta­kie jak niezstąpienie jąder (wnętrostwo), stało się tak częstym zjawi­skiem, że nie uważa się go już za wadę rozwojową.

Wzrasta również wśród dzieci liczba zachorowań na astmę, tak jak innych problemów układu oddechowego. Podobnie jest z chorobami skóry, problemami z nauką i zachowaniem, poważnymi zaburzeniami, takimi jak brak koncentracji/nadpobudliwość (ADHD).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.