OGRANICZENIE UŻYWANIA ŚRODKÓW HIGIENY OSOBISTEJ

Niektóre używane na co dzień środki higieny osobistej mogą rów­nież stanowić zagrożenie dla zdrowia twojego dziecka. Zgromadzono wiele dowodów, że wśród fryzjerek ryzyko urodzenia dziecka z wa­dami rozwojowymi jest większe niż u innych kobiet i że częściej zda­rzają się im poronienia. Wynika to z ich częstszego kontaktu z trują­cymi chemikaliami zawartymi w szamponach, odżywkach, lakierach do włosów, żelach, kremach i farbach. Przeciętna kobieta nie ma z tymi preparatami kontaktu na podobną skalę. Szybki przegląd szafek w ła­zience skłoniłby cię do chwili zastanowienia. Na pewno masz w nich sporo rozmaitych środków do pielęgnacji włosów, z których mogłabyś zrezygnować.

Podobnie badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Bristolu, w których wzięło udział 14 tysięcy kobiet ciężarnych, wykazały, że te, które często używają aerozoli w postaci odświeżaczy powietrza, de­zodorantów, płynów do polerowania mebli i lakierów do włosów, znacznie częściej skarżą się na bóle głowy i depresję poporodową niż te, które używają tych produktów mniej niż raz w tygodniu. U dzieci kobiet często stosujących takie środki zaobserwowano znacznie wię­cej problemów z infekcjami ucha i biegunkami.

Eliminowanie z użycia niepotrzebnych środków higieny osobistej to dobry nawyk, który pomoże ci zapanować nad pokusą, by pielęg­nować dziecko szkodliwymi chemikaliami, znajdującymi się w wielu produktach dla niemowląt.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.