Dzieci są bardziej wrażliwe

Dzieci są nadzwyczaj wrażliwe na zanieczyszczenie środowi­ska, częściowo dlatego, że ich reakcje na kontakt z toksynami czę­sto znacznie różnią się od tych, jakie występują u dorosłych. Dobrym tego przykładem są zupełnie odmienne, w porównaniu z dorosłymi, objawy występujące u dzieci po kontakcie z fenobarbitalem i metylfenidatem (ritalin). U osób dorosłych fenobarbital ma działanie uspo­kajające, u dzieci zaś powoduje nadpobudliwość. Z kolei ritalin, lek o działaniu zbliżonym do kokainy, który stosowany jest w leczeniu nadpobudliwości dzieci, na dorosłych działa pobudzająco.

Istnieje wiele powodów tych paradoksalnych reakcji, ale najważ­niejszy jest ten, że w łonie matki i w ciągu pierwszych dwóch lat po narodzinach następuje u człowieka wyjątkowy przyrost komórek każdej części ciała – od neuronów w mózgu po komórki układu im­munologicznego – co stwarza większe prawdopodobieństwo oddzia­ływania szkodliwych związków toksycznych. W dzieciństwie układy i organy ciała rozwijają się w nierównym tempie i w różnych eta­pach. Rozwijająca się tkanka jest też bardziej wrażliwa na kontakt z truciznami, a wrażliwość ta utrzymuje się przez okres pierwszych dziesięciu lat życia. Badania nad kontaktem z dymem papierosowym wykazały, że ryzyko zgonu z powodu raka piersi jest większe u kobiet, które zaczęły palić przed ukończeniem szesnastu lat, w porównaniu z kobietami, które sięgnęły po nikotynę w wieku powyżej dwudzie­stego roku życia.

Oprócz wzrastania i rozwoju dzieci różni od dorosłych wiele in­nych czynników, które zwiększają ich podatność na działanie toksyn. Na przykład:

  • Ich układy mają mniej rozwiniętą zdolność rozkładania substancji toksycznych, a ponadto organizm mniej sprawnie radzi sobie z na­prawianiem szkód.
  • Dzieci jedzą piją i wdychają więcej powietrza na kilogram wagi ciała niż dorośli, co oznacza, że wchłaniają więcej toksyn – nawet w czasie spoczynku niemowlę wdycha objętościowo dwa razy wię­cej powietrza niż dorosły.
  • Raczkują po podłodze w kurzu i innych potencjalnie toksycznych pyłach.
  • Częściej im się zdarza wkładać do ust i zjadać rzeczy, których na­leży unikać.

Rozwijający się płód silnie reaguje na toksyczne substancje. Dzieje się tak dlatego, że w tym okresie organizm jest wyjątkowo wrażliwy na sygnały i złożone działanie hormonów. Zaburzenia na tym pozio­mie mogą stać się przyczyną nieodwracalnych szkód w rozwoju or­ganizmu.

Wiele badań wykazało, że nadciśnienie, choroba wieńcowa, niedo­czynność tarczycy, rak, cukrzyca, astma, reumatyzm czy nawet cho­roba Alzheimera – problemy, których nie można odczytać w czasie prenatalnych badań ultrasonograficznych – wszystkie są już zapro­gramowane w ciele dziecka, kiedy jeszcze przebywa w łonie matki. Jak przebiega to programowanie, zależy od diety matki i jej kontaktu ze skażeniem środowiska.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.