Środki do czyszczenia piekarników i drenów

Dlaczego – można by zapytać – środki te są opisywane razem. Otóż dlatego, że do ich produkcji używa się tych samych substancji żrących.

Są dwa podstawowe rodzaje środków do czyszczenia drenów. Te do codziennego użytku mają za zadanie usuwać osad. Zawierają en­zymy bądź kultury bakterii wytwarzające enzymy, które rozpuszczają osad z mydlin i tłuszczu.

Drugi rodzaj – służący do udrażniania drenów – to bardzo nie­bezpieczne środki o silnych właściwościach żrących. Przyczyną tego jest obecność w ich składzie wodorotlenku sodu (ługu sodowego), sub­stancji żrącej, która może poparzyć skórę, a gdy dostanie się do oczu – spowodować ślepotę, oraz kwasu siarkowego, substancji żrącej, któ­ra również może spowodować poparzenia i ślepotę. Obie substancje rozpuszczają wszystko, co napotkają na drodze. Dotyczy to także two­jej skóry, jeśli nieszczęśliwie się nim ochlapiesz. Opary z tych środ­ków również są niebezpieczne.

Chemicznych środków do udrażniania drenów nie należy stoso­wać w celach profilaktycznych. Jeśli ścieki z twojego domu spływają do szamba, substancje te zniszczą wszystkie pożyteczne bakterie, nie­zbędne do prawidłowego działania systemu.

Nawet środki usuwające osady, które rzekomo są „nieżrące” czy „niekaustyczne”, zawierają czasami substancje, które wdychane lub spożyte są trujące. Takie produkty powinny być opatrzone listą składników.

SPRÓBUJ TEGO W ZAMIAN

Regularne przepuszczanie przez dren gorącej wody to zapewne najlepszy sposób na utrzymanie go w czystości i drożności. Ponieważ tłuste naloty to główny powód zapychania zlewów, unikaj wylewania tłuszczu do drenu. Poza tym:

  • Zrób środek pieniący do zlewów z 200 g sody oczyszczonej, 100 g soli spożywczej i 200 g octu. Kiedy alkaliczna soda połączy się z kwaśnym octem, zacznie się mocno pienić, przepychając ścierną sól przez dren. W ten sposób te trzy składniki usuną osad i udrożnią dren. Po dwudziestu minutach przepłucz zlew wrzątkiem.
  • Używaj sitka do drenu. Tych małych filtrów można używać w łazien­kach! kuchniach. Zatrzymują duże odpadki, które mogłyby utknąć w drenie.
  • Używaj przepychacza do zlewów. Skutecznie usuwa zatory. Kiedy już udrożnisz dren, wlej do niego wrzątek lub opisany powyżej środek pieniący do zlewów. Uważaj jednak: nie używaj przepychacza bezpo­średnio po zastosowaniu chemicznych środków udrażniających, gdyż grozi to zachlapaniem skóry lub oczu.

Nigdy nie mieszaj z niczym komercyjnych środków udrażniają­cych – nawet z naturalnymi środkami. Taka mieszanka może wywołać reakcję chemiczną wybuchając ze zlewu na ciebie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.