Czyszczenie chemiczne

Kiedy używasz płynów do czyszczenia w domu lub zanosisz rze­czy do pralni chemicznej, ubrania są moczone w mieszankach za­wierających jedną z najbardziej niebezpiecznych substancji. Istnieje już mnóstwo naukowych dowodów, że ludzie pracujący w pralniach chemicznych mają wiele problemów zdrowotnych, w tym choroby nerek.i wątroby, raka krtani i przełyku, zapalenie nerwu optycznego (które prowadzi do utraty wzroku) i upośledzenie pamięci.

Środki do czyszczenia chemicznego zawierają najczęściej: tetrachlorek węgla, perchloroetylen, trichloroetan, naftę, benzen i to­luen. Składniki płynów do czyszczenia chemicznego w domu i w pral­niach chemicznych są w zasadzie takie same.

SPRÓBUJ TEGO W ZAMIAN

Powąchaj ubrania przyniesione z pralni chemicznej. Większość maszyn do czyszczenia chemicznego skonstruowana jest tak, by za­chowywać chemikalia po czyszczeniu i użyć ich ponownie. Jeśli czu­jesz od swoich rzeczy zapach chemikaliów, być może nadszedł czas, żeby zmienić pralnię. W celu zminimalizowania ryzyka:

  • Kupuj rzeczy, których nie trzeba czyścić chemicznie. Czysz­czenie chemiczne to luksus, który powinien być zarezerwowany dla najcenniejszych elementów garderoby. Często jest to w ogóle niepotrzebne, a producenci zalecają czyszczenie chemiczne tylko po to, żeby zabezpieczyć się na wypadek, gdyby ich produkt zo­stał zniszczony przez niewłaściwe wypranie.
  • Kiedy przynosisz ubrania z pralni chemicznej, wyjmij je z folii i przewietrz przy otwartym oknie, zanim je na siebie włożysz.
  • W trakcie używania komercyjnego domowego odplamiacza zawsze zakładaj rękawiczki gumowe i staraj się, by opary nie ulatniały się w twoim kierunku. W trakcie czyszczenia nie wpuszczaj do po­mieszczenia dzieci ani zwierząt. Nasączaj rzeczy pod przykrywką żeby rozpuszczalnik nie parował w pomieszczeniu. Jeśli zachlapiesz środkiem skórę, natychmiast umyj to miejsce mydłem i spłucz dużą ilością wody.
  • Nigdy nie używaj pralki do czyszczenia chemicznego ani nie susz w automatycznych suszarkach rzeczy wilgotnych od płynów do czyszczenia chemicznego, gdyż większość z nich jest łatwopal­na, a te które nie są będą podczas suszenia uwalniać toksyczne gazy.
  • Znajdź pralnię chemiczną, w której stosuje się metodę prania opartą na płynnej krzemionce, a nie na lotnych związkach che­micznych.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.