Organiczne odżywianie

Rosnące zapotrzebowanie na żywność organiczną to wynik wie­lu zmian w świadomości konsumenta. Obawy związane z żywnością (BSE, czyli choroba wściekłych krów) i choroby wynikające z diety sprawiły, że konsumenci stracili zaufanie do konwencjonalnych me­tod w rolnictwie. Większa świadomość ekologiczna sprawiła, że wiele osób dokonało etycznego wyboru na rzecz odżywiania organiczne­go. Również rosnące zastosowanie alternatywnych terapii, opartych na produktach organicznych, sprawiło, że powróciło zainteresowanie jakością spożywanej przez nas żywności. Interesujące jest to, że na te­mat korzyści, jakie przynosi żywność organiczna, przeprowadzono niewiele badań z udziałem ludzi. Dlatego możemy tylko się domyś­lać, ile płynie z niego pożytku i czy zwolennicy żywności organicz­nej są naprawdę zdrowsi od tych, którzy jedzą żywność pozyskiwa­ną metodami konwencjonalnymi. Ale nawet gdyby przeprowadzono tego typu badania, to i tak sposób odżywiania byłby zaledwie jednym z elementów wpływających na ogólny stan ich zdrowia. Konsumenci żywności organicznej mogą też na przykład być bardziej aktywni – chodzić pieszo lub jeździć na rowerach, zamiast używać samochodu, czy też unikać szkodliwych substancji w domu. Mogą łatwiej radzić sobie ze stresem. Tak czy inaczej, jedne z badań, które przeprowa­dzono na ten temat, wykazały, że po zestawieniu wszystkich danych wyraźnie widać, iż pod wieloma względami organiczna żywność jest w istocie bardziej pożywna. Na przykład:

  • Produkty organiczne zawierają zazwyczaj więcej witaminy C i waż­nych minerałów, takich jak wapń, magnez, żelazo i chrom.
  • Przegląd wyników 41 badań z całego świata wskazuje, że w produk­tach organicznych jest statystycznie dużo wyższy poziom witaminy C, magnezu, żelaza i fosforu. Szczególnie bogate w minerały były szpinak, sałata, kapusta i ziemniaki.
  • Stężenie azotanów w produktach organicznych jest przeciętnie o 15% niższe niż w konwencjonalnie uprawianej żywności. Uczeni z Uniwersytetu w Glasgow odkryli związek między poziomem azo­tanów w warzywach a rakiem gardła. Liczba zachorowań na ten nowotwór drastycznie wzrosła w ciągu ostatnich 20 lat, a co roku umiera z tego powodu 3000 osób. Uważają oni, że wzrost stosowa­na nawozów azotowych, który nastąpił po drugiej wojnie światowej, może być jednym z głównych powodów rozwoju tej choroby.
  • Warzywa organiczne mają wyższy poziom (od 10 do 50%) drugo­rzędnych składników odżywczych, w tym antyoksydantów, które usuwają wolne rodniki będące jednym z czynników wywołujących raka.
  • Niedobory pewnych witamin i minerałów wywołują rozmaite obja­wy, na przykład skurcze mięśni i depresję.
  • W ciągu lat 1940-1991 zawartość mikroelementów w konwen­cjonalnie uprawianych owocach i warzywach spadła o 76%. Dane ze Stanów Zjednoczonych wykazywały podobne tendencje.
  • Badając skład zup z warzyw organicznych, uczeni odkryli, że zawie­rają one sześć razy więcej kwasu salicylowego niż zupy z warzyw nieorganicznych. Kwas ten pomaga walczyć z arteriosklerozą i ra­kiem jelit. To on odpowiada też za przeciwzapalne działanie aspiry­ny. Jest również wykorzystywany przez rośliny jako ich naturalna obrona przed chorobami.

Zwolennicy żywności organicznej podkreślają że zawiera ona więcej metabolitów wtórnych niż rośliny uprawiane konwencjonalnie. Metabolity wtórne to substancje stanowiące część układu odpornoś­ciowego roślin, które również pomagają zwalczać raka u człowieka.

Przekonanie o wyższej jakości produktów organicznych nie doty­czy jedynie ich wartości odżywczych. W pewnym sensie zawartość składników odżywczych jako argument może nawet wprowadzać w błąd, gdyż większe znaczenie ma nie to, co w niej jest, ale raczej to, czego w niej nie ma. Chodzi tu o pestycydy i, zgodnie z obecnie przy­jętymi standardami przetwórstwa żywności organicznej, całą gamę toksycznych dodatków spożywczych. To prowadzi nas do trudnego pytania, czy organiczne produkty gotowe są wytwarzane zgodne z za­sadami organicznego odżywiania.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.