JAKA ŻYWNOŚĆ JEST DOBRA

Co czyni żywność„dobrą”? Ponieważ żywność stanowi centrum wie­lu aspektów społecznego życia oraz podstawę utrzymania dobrego sta­nu zdrowia, warto zastanowić się nad odpowiedzią na to pytanie.

Dla niektórych osób wyznacznikiem jakości jest cena; dla innych świeżość produktu albo czy jest on organiczny. W rzeczywistości jed­nak liczy się tu wiele czynników, a niektóre z nich mogą się wydawać utopijne na tej pozbawionej żywności pustyni, na której przyszło nam żyć. I chociaż nie każdy posiłek będzie spełniać te wysokie kryteria, to nadal warto mierzyć wysoko.„Dobra”żywność powinna być:

Prawdziwa. Inaczej mówiąc, nie powinna być produkowana, prze­twarzana ani konserwowana z udziałem sztucznych składników, ulepszaczy i konserwantów. Musi być tym, czego oczekuje konsument – na przykład ciemne pieczywo powinno mieć naturalny i ciemny kolor, a nie uzyskany z barwionej sztucznie na brązowo białej mąki.

Atrakcyjna dla zmysłów. Żywność powinna smakować. Powinna mieć smak, zapach, odpowiednią konsystencję, wygląd i być przyjem­na w dotyku. Pomyśl o niezrównanych doznaniach zmysłowych, kiedy jesz dojrzałą brzoskwinię albo świeżo złapaną rybę. Jeśli nie przypomi­nasz sobie tego uczucia, to znaczy, że długo nie jadłeś(aś) prawdziwie dobrej żywności.

Praktyczna. W jakim stopniu określony produkt służy swoim ce­lom. Na przykład różne odmiany ziemniaka przeznaczone są do róż­nych celów: jedne odmiany nadają się bardziej do gotowania, inne do pieczenia, duszenia lub smażenia. Jeśli nie mamy dostępu do róż­norodnych produktów, tracimy wiele możliwości, by przygotować coś smacznego.

Pożywna. Jaką korzyść czerpie twoje ciało z tego, co jesz? Dobra, świeża żywność jest niezmiernie pożywna ze względu na zawartość proteiny, tłuszczów i węglowodanów oraz wysoki poziom witamin, minerałów, mikroelementów, enzymów i żywych organizmów (na przykład bakterie w jogurcie).

Etyczna. Wszystko, co jesz, ma społeczne i polityczne znaczenie. Żywność powinna być produkowana w taki sposób, by chronić i sza­nować planetę i żyjących na niej ludzi. Niestety, produkcja żywności na skalę przemysłową wywarła negatywny wpływ na prawa człowie­ka, prawa zwierząt i środowisko naturalne. Ile lasów zniszczono dla zjadanych przez ciebie hamburgerów? Czy rolnik w Ghanie zbankru­tował, uczestnicząc w produkcji twoich ulubionych batonów czeko­ladowych? Biorąc pod uwagę postawione tu kwestie, coraz trudniej usprawiedliwić zwyczaj odżywiania się fast foodami.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.