Czego brakuje w żywności

Oprócz tego, że żywność jest skażona toksycznymi dodatkami, to z powodu intensywnych nowoczesnych metod uprawy utraciła wiele istotnych właściwości. Ten czynnik ma również ważny wpływ na nasze zdrowie. Choć owoce, warzywa i pełne ziarno uważane są powszechnie za żywność bogatą w niezbędne składniki odżywcze, to większość dzisiejszych produktów uprawia się na wyjałowionej ziemi i spryskuje pestycydami. Zanim zostaną sprzedane, długo się je przechowuje (traktując przez cały czas kolejnymi zapobiegający­mi psuciu dawkami insektycydów i fungicydów). Potem są znowu przechowywane, zanim się je zje czy zużyje do gotowania. Z tego powodu niektórzy dietetycy uważają, że mimo tego całego dostatku wiele osób na Zachodzie głoduje z braku podstawowych składników odżywczych, które pożywienie niegdyś zawierało.

Rolnicy konwencjonalni zamknięci są w błędnym kole produk­cji. Żeby zwiększyć plony, stosują nawozy chemiczne, co ostatecznie zwiększa podatność wielu roślin na szkodniki. To zaś wymusza uży­wanie jeszcze więcej pestycydów. Środki te oddziałują z kolei na po­gorszenie się jakości gleby. Nawozy sztuczne, wpływające na wzrost roślin, niosą ze sobą kolejne konsekwencje. Na przykład roślina sty­mulowana do rozwoju takim środkiem będzie rosła, mimo że w glebie brak naturalnych składników odżywczych. Dlatego roślina wchłaniać będzie więcej metali ciężkich – aluminium, rtęć i ołów, a te z kolei trafiają do łańcucha pokarmowego. W efekcie wartość odżywcza pro­duktów rolnych jest coraz niższa.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.