„SLOW FOOD”

Erie Schlosser pisze w swoim bestsellerze Fast Food Nation o ro­snących kosztach naszego„romansu” z fastfoodami (ang. szybka żyw­ność). „Kultura fast foodów – pisze – doprowadziła do homogenizacji amerykańskiego społeczeństwa (…), przyśpieszyła zabudowywanie terenów zielonych, poszerzyła przepaść między bogatymi a biedny­mi, wzmogła epidemię otyłości, rozpędziła machinę amerykańskiego imperializmu kulturalnego za granicą”. Ta warta przeczytania książka ukazuje, jak fast foody sprawiły, że wybieramy produkty pozbawio­ne niemal wszystkich wartości oprócz kalorii, i jak nakłania się nas do wspierania działań, które są pod każdym względem zwodnicze – od reklam po sztuczne smaki – i systemów, które niszczą niemal wszystko i wszystkich. W rezultacie, dla wielu z nas robienie zakupów, przygotowywanie posiłków i jedzenie stało się kolejną harówką w i tak przepełnionym obowiązkami życiu. Jednak według organizacji Slow Food wcale tak nie musi być.

Ruch Slow Food zapoczątkowano we Włoszech w 1986 roku na znak protestu przeciwko fast foodom. Od tamtego czasu rozprzestrzenił się na 100 krajów i ma teraz 83 000 członków w Stanach Zjednoczonych, Europie, Japonii i innych państwach. Według tej organizacji kultura fast foodów nie tylko zmieniła krajobraz przez intensywne uprawy, lecz zniszczyła także styl życia, które toczy się wokół produkcji i jedzenia doskonałej żywności w spokojnym nastroju, w towarzystwie bliskich. Żeby zapobiegać utracie przyjemności jedzenia wspólnie smacznych posiłków, członkowie ruchu starają się „chronić przyjemność jedzenia przed homogenizacją nowoczesnych fast foodów i stylu życia”. Chcą wiedzieć, skąd pochodzi ich żywność i jak jest produkowana. Jedzą żywność z okolicy produkowaną przez zaufane osoby i zachęcają in­nych ludzi,żeby zwracali uwagę na to ,jak żyją, pracują i jedzą. Promując „kulturę kuchenną”, ruch Slow Food promuje w ten sposób różnorod­ną, wysokiej jakości żywność lokalną i regionalną, która jest wytwarza­na i sprzedawana tak, by zostały zachowane właściwości tradycyjnych produktów. Zapewnia też rolnikom uczciwą zapłatę, chroniąc jedno­cześnie środowisko i krajobraz naturalny.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.