W ogrodzie

Bez względu na to, czy uprawiasz warzywa czy kwiaty, czy masz duży ogród, czy tylko kilka skrzynek z ziemią na oknach, pielęgnacja roślin kosztowała cię na pewno wiele pracy Ostatnią rzeczą na jaką byś miał(a) pozwolić, to by cały twój trud zniszczyły szukające łatwe­go kąska insekty, pleśnie i inne szkodniki.

Choć problemy ekologiczne w skali świata są poza twoją kontro­lą, to możesz zrobić wiele w tym zakresie, jeśli chodzi o twój ogród przy domu, uciekając się do bardziej naturalnych metod ogrodni­czych.

Pestycydy mogą być skuteczne w kontrolowaniu szkodników ogrodowych. Jednak to krótkoterminowe rozwiązanie jest toksyczne i sprzyja rozwojowi odpornych odmian pleśni i insektów, przyczynia­jąc się do katastrofy ekologicznej.

Pamiętaj, że im więcej takich środków używasz w domu i ogro­dzie, tym bardziej ryzykujesz. Na przykład w 2002 roku odkryto, że kontakt z trzema herbicydami stosowanymi powszechnie do usu­wania chwastów – 2,4-D, mekoprop i dikamba – zwiększał ryzyko poronień i ograniczał płodność zwierząt doświadczalnych. W bada­niach tych użyto niskich stężeń tych substancji – zaledwie 39 cząste­czek na miliard (ppb), co można porównać z kroplą pestycydu na 500 wanien wody. To stężenie jest siedem razy mniejsze od ustalonego jako „bezpieczne stężenia tych związków w wodzie pitnej”. Mimo to liczba poronień wśród zwierząt mających z nimi kontakt wzrosła o 20%.

W wielu przypadkach istnieją rozwiązania bardziej skuteczne i trwalsze, a jednocześnie mniej szkodliwe dla środowiska i osoby, która je stosuje, niż szybko działające, ale zanieczyszczające otocze­nie komercyjne metody zwalczania szkodników.

W ogrodach szkodniki zwalczano już od wieków. Zacznij od opa­nowania takich metod ogrodnictwa, które w wielu przypadkach po­zwalają zapanować nad większością problemów ze szkodnikami. Jeśli to nie pomoże, spróbuj zastosować mniej szkodliwe środki zwalcza­nia insektów, chwastów i chorób roślin ogrodowych, zanim sięgniesz po chemikalia.

Powszechnie stosowane pestycydy ogrodowe to:

Insektycydy: acefat, karbaryl, chloropiryfos, dichlorfos (DDVP), malation, trójchlorofon; herbicydy: atrazyna, benfluralin (Benefin), bensulid, 2,4-D, DSMA (metanoarseniowa sóldisodu), daktal (DCPA), dikamba, endotal, glifosat, izoksaben, MCPP (mekoprop), MSMA (metanoarseniowa sól monosodu), pendimetalina, pronamid, siduron, triclopyr i trifluralina; oraz fungicydy: chlorotalonil, maneb, PCNB (kwintozen), siarka, triadimefon i ziram.

Według amerykańskiej organizacji Beyond Pesticides badania do­wodzą, że 19 wśród tych powszechnie używanych pestycydów ogro­dowych wykazuje właściwości kancerogenne, 13 wpływa na wady urodzeniowe, 21 na układ rozrodczy, 15 ma właściwości neurotoksyczne, 26 niszczy wątrobę i nerki, 27 ma właściwości uczulające i/ lub podrażniające, a 11 może wywoływać zaburzenia układu endokry­nologicznego (hormonalnego).

SPRÓBUJ TEGO W ZAMIAN

W tej książce nie zamierzam omówić wszystkich naturalnych spo­sobów pielęgnacji ogrodów. Zaproponuję tylko kilka prostych sposo­bów na utrzymanie pięknego ogrodu, które są jednocześnie zdrowe i bezpieczne dla twojej rodziny, zwierząt domowych i środowiska.

Bądź realistą(ką):

 • Staraj się, utrzymać ogród jak najnaturalniej, by było w nim jak naj­mniej trawy, a więcej drzew, roślin skalnych, kwiatów i wyściółek.
 • Hoduj rośliny ze swojej strefy klimatycznej. Są odporniejsze na szkodniki i choroby niż odmiany egzotyczne.
 • Wybieraj rośliny pasujące do otoczenia. Weź pod uwagę wilgotność, nasłonecznienie i rodzaj gleby.
 • W stromych miejscach sadź rośliny skalne zamiast trawy, żeby uniknąć koszenia i powstrzymać erozję.

Zdrowa gleba to zdrowe rośliny:

 • Sprawdź pH gleby i zawartość składników odżywczych. Testy do gleby można kupić w sklepie ogrodniczym. Uzupełnij brakujące minerały.
 • Co roku nawoź ziemię kompostem i nawozami organicznymi.
 • Jeśli masz trawniki, napowietrzaj glebę i rozrzucaj z wierzchu kom­post.

Utrzymuj zdrowie roślin i trawników:

 • Przycinaj rośliny, by w jak największym stopniu wykorzystać ich energię.
 • Usuwaj martwe i chore części roślin, gdyż są one atrakcyjne dla szkodników.
 • Ścinaj na wysokość nie większą niż jedna trzecia źdźbła, a siano pozostaw na trawniku.
 • Podlewaj mocno, ale rzadziej.
 • Stosuj nawozy powoli uwalniające się.

Kiedy szkodniki zaczynają być problemem:

 • Stosuj fizyczne środki zwalczania szkodników, takie jak wyściółka, kompost, kora drzew, koszenie trawy, pułapki, lepy, torebki feromo- nowe, ogrodzenie i osłony, folie do przykrywania grządek, kołnie­rze do sadzonek i gaza.
 • Wyrywaj chwasty ręcznie i spulchniaj glebę w miejscach, w których są chwasty, zamiast używać herbicydów.
 • Stosuj metodę sadzenia obok siebie odpowiednich roślin. Szkodniki zainteresowane określonymi roślinami nie lubią kiedy pomiędzy nimi rosną te, które nie są dla nich atrakcyjne.
 • Prosty rozpylacz z mydlinami to jeden z najstarszych nietoksycz­nych sposobów ochrony roślin. Płyn można przygotować z 1-2 ły­żek mydła w płynie (albo płynu do naczyń) na litr wody. Wlej płyn do butelki z rozpylaczem.
 • Stosuj .naturalne środki zwalczania szkodników, dostępne za­zwyczaj w lokalnych sklepach ogrodniczych lub działach DIY („zrób to sam”). Są to między innymi:
 • Oleje ogrodnicze. To bezpieczne rozwiązanie, po które sięgano jesz­cze przed rewolucją pestycydową. To popularny środek do zwalcza­nia szkodników roślin ozdobnych.
 • Mydło do zabijania insektów, dostępne w sklepach ogrodniczych, to stosowany w wielu szklarniach bezpieczny środek na mszyce, roztocza i mączliki. Niszczy ono chitynowy pancerz owada i osta­tecznie go zabija.

Wyciąg z nasion drzewa neem chroni przed wszelkiego rodzaju grzybem, pleśnią, a nawet mrówkami i działa jako środek regulują­cy rozwój roślin.

Ziemia okrzemkowa pozyskiwana ze skamieliny alg jednokomór­kowych również może być stosowana do kontrolowania insektów i roztoczy.

Kwas borowy lub boraks zabija mrówki, a nawet karaluchy. Ponieważ większość mrówek lubi cukier, spróbuj zmieszać odrobi­nę miodu lub czegoś słodkiego z kwasem borowym, żeby uzyskać pastę. Rozprowadź to na małych tekturowych kwadratach i ułóż na szlaku mrówek, żeby zjadły miksturę i zabrały część do gniazda (w większości sklepów ogrodniczych dostępne są również niezawierające pestycydów przynęty na muchy i osy).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.