Przewlekłe zmęczenie

Według tradycyjnej medycyny indyjskiej, tzw. medycyny ajurwedyjskiej, zespół przewlekłego zmęczenia (CFS) jest wynikiem nagro­madzenia się w ciele toksyn. Również w medycynie zachodniej uczeni zaczynają zauważać związek między CFS a obciążeniem chemicznym organizmu. Na przykład zatrucie pestycydami może wywołać objawy podobne do CFS i fibromialgii (rozległe bóle mięśniowo-szkieletowe, wrażliwość i zmęczenie), a u pacjentów cierpiących na zespół prze­wlekłego zmęczenia wykryto przeciętnie dwa razy większe stężenie pestycydów we krwi w porównaniu z osobami wolnymi od CFS.

Pestycydy i insektycydy fosforoorganiczne są szczególnie powią­zane z CFS – zespołem objawów identycznych z tymi, jakie występują u pracowników gospodarstw rolnych, którzy mają regularny kontakt z płynem dla owiec i insektycydami.

Poszukując więcej związków w tym zakresie, uczeni z Glasgow zbadali niewielką grupę osób wykazujących od ponad roku objawy neurobehawioralne. Miały one kontakt ze związkami fosforoorga­nicznymi w postaci płynów dla owiec trwający od 2 do 5 lat. Wśród tych objawów były stany podobne do grypy, po których następowało obezwładniające zmęczenie. We wszystkich przypadkach objawy wy­stępowały po długim czasie od kontaktu z pestycydami – problem do­tyczący wielu toksyn i utrudniający diagnozę wielu lekarzom, którzy nic nie wiedzą o chorobie środowiskowej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.