Osteoporoza

Ostatnio ujawniono inne szkodliwe skutki pestycydów. Opubli­kowane w 1999 roku w czasopiśmie „The Lancet” wyniki analizy gę­stości kości u osób pracujących w rolnictwie wykazały, że kontakt z pestycydami znacznie zwiększa porowatość kości. Brytyjscy uczeni dokonali ciekawego odkrycia. Zbadali osoby zatrudnione w rolnic­twie, które domagały się odszkodowań za utratę zdrowia z powodu kontaktu z pestycydami fosforoorganicznymi. Mężczyźni mieli kon­takt z tymi truciznami w okresie od trzech do dwudziestu lat. Biopsja wykazała u nich poważne uszkodzenia kości oraz znacznie mniejszą masę kostną na poziomie tkankowym i komórkowym w porówna­niu z innymi mężczyznami. Z powodu braku pełnych danych uczeni nie byli w stanie kategorycznie stwierdzić, czy kontakt ze związka­mi fosforoorganicznymi jest bezpośrednią czy pośrednią przyczyną uszkodzenia kości. Ponieważ pestycydy wnikają w kości i niszczą je, wywołują też inne symptomy (takie jak senność, zmęczenie i depre­sję), które ograniczają poziom fizycznej aktywności i dlatego powo­dują dalsze, pośrednie skutki, mające wpływ na zdrowie kości.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.