Zespół chronicznego zmęczenia

Zespół chronicznego zmęczenia (CFS) powoduje zaburzenia funk­cji wielu układów w organizmie, między innymi: odpornościowego, endokrynologicznego, hematologicznego (odpowiedzialnego za po­wstawanie nowych krwinek czerwonych) i nerwowego.

Dla CFS charakterystyczne są też inne objawy, mianowicie bóle głowy, niska gorączka, nabrzmiałe gruczoły limfatyczne, ból gardła, depresja, kłopoty z koncentracją i ograniczona jasność myślenia, bóle mięśni i stawów, alergie, kłopoty z trawieniem, utrata wagi oraz wy­sypki. Częstym objawem są też problemy psychiczne i emocjonalne. Osoby cierpiące na CFS nierzadko mają kłopoty z zapamiętywaniem konkretnych imion lub adresów czy wykonywaniem złożonych prac, takich jak księgowanie, czynności administracyjne i uczenie się.

Wiele osób z CFS ma za sobą ciężki, długotrwały stres emocjonal­ny, niepokój i depresję, a także złe nawyki żywieniowe, które mogą pogłębiać ten stan. Jednak zanieczyszczenie środowiska jest rów­nież uważane za czynnik odgrywający w tym przypadku ważną rolę. Przemęczony organizm staje się bardziej podatny na działanie wiru­sa odpowiedzialnego za wywoływanie zespołu chronicznego zmę­czenia.

Jeśli weźmie się pod uwagę, że kobiety są w większym stopniu na­rażone na kontakt z chemikaliami, nie powinno dziwić, że 70% osób cierpiących na CFS to właśnie one.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.