Rak

Liczba zachorowań na raka rośnie. W Wielkiej Brytanii liczba zdiagnozowanych przypadków wzrosła drastycznie w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat o 50%. Uczeni twierdzą że nie jest to wynik starzenia się społeczeństwa czy usprawnienia metod rozpoznawania choroby w jej wczesnych stadiach. Dlaczego więc tak się dzieje?

Rak nie pojawia się nagle. Rozwija się w dwóch etapach: inicja­cji i promocji. Proces inicjacji zapoczątkowuje rozwój nowotworu. To czynnik oddziałujący na DNA komórek, który wywołuje proces wytwarzania zmutowanych komórek. Inicjatorami nowotworu mogą być kancerogeny (substancje rakotwórcze), wirusy, promieniowanie, tlen, wolne rodniki niszczące komórki i hormony, zwłaszcza estrogen. Choć nasz codzienny kontakt z poszczególnymi toksynami nie jest zna­czący, to jeśli się je wszystkie zsumuje, łączne ich działanie stanowi spore wyzwanie dla układu immunologicznego i niszczy komórki, aż w końcu rozwija się nowotwór.

Wiele składników masowo wytwarzanych produktów – lotne związki organiczne (VOC), rozpuszczalniki, surfaktanty (czynni­ki powierzchniowo czynne), formaldehyd, nitrozaminy, tworzywa sztuczne i konserwanty – może działać jako inicjatory, bezpośrednio wywołując nowotwór lub zaburzając działanie hormonów i prawidło­we funkcjonowanie organizmu.

Wiele czynników związanych ze stylem życia oddziałujących po cichu latami, niszcząc organizm, może również stać się przyczyną zachorowania. Na przykład dieta uboga w błonnik oznacza, że pro­dukty uboczne dłużej zalegają w jelitach, a tym samym dłużej trwa kontakt z zawartymi w nich toksynami. Toksyny z kolei zaburzają proces regeneracji komórek, doprowadzając do ich zbyt szybkiej re­plikacji bądź mutacji.

Po etapie inicjacji rozwój choroby może zatrzymać się na wiele lat, dopóki nie pojawią się sygnały wywołujące jej postęp. Promotory, które sprawiają że choroba zaczyna postępować, to czynniki niszczą­ce mechanizmy obronne organizmu. Promotory mogą też zmieniać tkanki, czyniąc je bardziej podatnymi na rozwój nowotworu. Dieta wysoko tłuszczowa sprawia, że toksyczne substancje chemiczne stają się skuteczniejszymi promotorami. Dzieje się tak dlatego, że toksyny odkładają się w tkance tłuszczowej, skąd mogą z powrotem przenikać do krwiobiegu, doprowadzając ostatecznie do rozwoju choroby.

Ponieważ rak może pozostawać w uśpieniu przez wiele lat, zanim zacznie się rozwijać i rozprzestrzeniać, trudno jednoznacznie ustalić, czy istnieje związek między zachorowaniem na raka a szkodliwym działaniem substancji toksycznych. Tak czy inaczej, jeśli pojawiają się liczne przypadki zachorowań (wiele osób żyjących w tej samej okolicy choruje na ten sam typ raka), czynniki środowiskowe, takie jak zatrucie toksynami, powinny zawsze budzić największe podejrze­nia. Szacuje się, że od 10 do 30% zachorowań na raka jest wynikiem stałego kontaktu z substancjami toksycznymi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.