Problemy wynikające z odżywiania

Zarówno otyłość, jak i utrata wagi wiążą się z obecnością tok­syn w organizmie. Stały kontakt z substancjami toksycznymi może na przykład przyczynić się do niedoboru składników odżywczych, zwłaszcza cynku. Liczne badania wykazały, że niedobór cynku powo­duje zaburzenia związane z nadmierną utratą wagi, takie jak anorek­sja. Innym powodem mogą być problemy hormonalne.

Na przykład badania przeprowadzone w Niemczech wykazały, że nieprawidłowości w wydzielaniu hormonów są często spotykane u kobiet tuż przed wystąpieniem objawów anoreksji. Inni badacze od­kryli, że powodem tego, iż osoby cierpiące z powodu bulimii skarżą się na nieprzyjemne uczucie sytości po posiłkach, mogą być zaburze­nia pracy hormonów odpowiedzialnych za poziom płynów w organi­zmie. Poszukiwanie odpowiedzi na pytania, co jest przyczyną takich zaburzeń i czy pojawiają się one już w młodości z powodu codzien­nego kontaktu z substancjami toksycznymi, byłoby prawdopodobnie właściwym kierunkiem kolejnych lat badań.

Niektórzy specjaliści uważają że również otyłość może być reakcją na zgromadzone w ciele toksyny, które odkładają się w tkance tłusz­czowej. Z zasady organizm nie dopuszcza do nadmiernego stężenia potencjalnie szkodliwych substancji i kiedy tylko to możliwe, dąży do ich wydalania. Jeśli jednak z jakichś powodów nie jest w stanie się ich pozbyć lub nie nadąża z ich usuwaniem, to przyjmuje inne rozwią­zanie – „rozcieńcza” je tkanką tłuszczową. W ten sposób tłuszcz poma­ga kontrolować poziom toksyn i nie pozwala im krążyć w organizmie.

Wraz z utratą wagi spala się tłuszcz i uwalniają się zgromadzone w nim toksyny. Dlatego zdarza się, że osoby, które przeszły na dietę odchudzającą mają bóle głowy i nie czują się dobrze. Aby w czasie odchudzania uchronić ciało przed uwalniającymi się toksynami, nale­ży zwiększyć spożycie wody i błonnika oraz antyoksydantów, takich jak witaminy C i E, betakaroten, selen i cynk.

Innym sposobem organizmu na zmniejszanie poziomu toksyn jest gromadzenie wody. Osobom, które czują że ich nadwaga jest wy­nikiem zatrzymywania wody w ciele, mógłby zapewne pomóc odpo­wiedni program detoksykacji.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.