Kto jest zagrożony

Każdy jest w jakimś stopniu podatny na określoną chorobę lub jego organizm ma jakiś słaby punkt, który sprawia, że kontakt z substancja­mi toksycznymi może być ryzykowny. Niektóre z tych słabości wią­żą się z wiekiem bądź płcią. Kobietom, szczególnie bardzo młodym lub staruszkom, częściej zdarza się na przykład chorować z powodu regularnego kontaktu z chemikaliami i zanieczyszczeniami. Innym rodzajem podatności są uwarunkowania genetyczne; jeśli występują u ciebie objawy choroby, na którą cierpi ktoś z twojej rodziny, istnieje prawdopodobieństwo, że masz do niej wrodzoną skłonność. Innym jeszcze aspektem jest pozycja socjoekonomiczna. Niski poziom wy­kształcenia i dochodów pokrywa się zazwyczaj z czynnikami ryzy­ka, takimi jak nadużywanie alkoholu, rozbite rodziny, nieprawidłowe odżywianie, stare budownictwo z farbami ołowiowymi i starą insta­lacją hydrauliczną zażywanie narkotyków, palenie tytoniu oraz kon­takt z zanieczyszczeniami przemysłowymi, a także brak dostatecznej opieki zdrowotnej w czasie ciąży i duży procent dzieci karmionych z butelki mlekiem w proszku. Oznacza to, że najbiedniejsza część populacji jest najbardziej narażona na problemy ze zdrowiem i za­chowaniem. Jeśli do tej mieszanki dołączy się kontakt z substancjami chemicznymi, ludzie ci mogą bardzo szybko podupaść na zdrowiu. Ale względnie zamożne osoby nie powinny uważać, że są odporne na skutki działania toksyn. Nasze konsumpcyjne społeczeństwo za­chęca do kupowania i używania szerokiej gamy produktów zawie­rających trujące substancje, związki powodujące zaburzenia układu hormonalnego i metale ciężkie, z których każde mogą powodować problemy przy dłuższym kontakcie.

W mniejszym lub większym stopniu wszyscy więc jesteśmy zagro­żeni. Wyjątkowa podatność dzieci omówiona jest w rozdziale czwar­tym. Tak czy inaczej, istnieje kilka czynników, które sprawiają że ko­biety i starzy ludzie są szczególnie narażeni na szkodliwe działanie substancji toksycznych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.