Depresja

Istnieją dowody, że zanieczyszczenia środowiska mogą wywoły­wać zarówno depresje, jak i inne problemy emocjonalne, a także po­garszać te dolegliwości. Chemikalia, które uważa się za odpowiedzial­ne za stany depresyjne, to rozpuszczalniki, lotne związki organiczne oraz związki zaburzające działanie hormonów. Substancje zapachowe używane w produkcji perfum, środków higieny osobistej i domowych środków czystości zawierają wiele tych chemikaliów i, co nie powin­no dziwić, przyczyniają się do zmian nastrojów i problemów emocjo­nalnych.

Wielu pracowników ochrony środowiska osiągnęło dobre wyniki w leczeniu dietą wolną od środków chemicznych pacjentów w lekkim lub umiarkowanym stanie depresyjnym. Kiedy tylko pacjenci zaczęli ograniczać kontakt ze związkami takimi jak sztuczne aromaty, często łatwiej było im potem rozpoznać, który składnik chemiczny lub aro­mat wywoływał depresję.

Depresja ma też cykliczny związek z odpornością. Załamanie układu immunologicznego – będące często wynikiem przeciążenia chemicznego – może wpływać na pogorszenie się nastroju. Depresja może doprowadzić również do zaburzenia funkcji układu immunolo­gicznego, skutkując błędnym kołem problemów psychicznych i emo­cjonalnych. Podobnie też zaburzenia hormonalne mogą być czynni­kiem wywołującym depresje.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.