Choroby skóry

Wysypki i inne problemy skórne to częste skargi kierowane do le­karzy pierwszego kontaktu. Narzeka się powszechnie na rozmaite do­legliwości – od zwykłej pokrzywki po poważniejsze przypadki, takie jak egzema czy łuszczyca.

Skóra to największy organ ciała, który pełni ważne funkcje życio­we. To fizyczna osłona chroniąca nas przed szkodliwymi organizma­mi z otoczenia i zarazem największy organ wydalający. Skóra reaguje zazwyczaj miejscowo na to, z czym ma kontakt. Ale zmiany skórne mogą być również wynikiem pozbywania się przez organizm toksyn krążących głęboko wewnątrz organizmu. Część zapachowa produk­tów higieny osobistej i środków czyszczących jest w znacznej mierze odpowiedzialna za zmiany skórne. Należy też jednak podejrzewać o to inne substancje chemiczne – konserwanty, detergenty i środki bakteriobójcze.

Choć skóra pełni funkcję osłony, łatwo przełamać tę barierę ochron­ną gdy chemikalia rozpuszczą ochronną powłokę tłuszczową. W ten sposób toksyny łatwiej przenikają do krwiobiegu. Wiele substancji, takich jak rozpuszczalniki, perfumy, konserwanty, kwasy tłuszczowe oraz inne środki zmiękczające i nanocząsteczki, wspomagają absorbo­wanie przez organizm innych, jeszcze bardziej szkodliwych substan­cji. Środki te znane są jako „substancje ułatwiające penetrację skóry”. Przenikalność skóry zwiększa również wysoka tem­peratura, na przykład w czasie gorącej kąpieli czy prysznica.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.