Bóle głowy

Jeśli często boli cię głowa, to prawdopodobnie twój organizm jest pod wpływem jakiegoś stresu. W istocie, najbardziej pospolitym typem bólu głowy są bóle napięciowe. Często lekceważymy te doleg­liwości, uważając, że są wynikiem stresu emocjonalnego. Jest jed­nak bardzo prawdopodobne, że są one skutkiem stresu biologicznego – z powodu alergii na produkty żywnościowe lub kontaktu z zanie­czyszczeniami i toksynami.

Migreny to wprawdzie problem bardziej złożony, ale w leczeniu ich doskonale zdaje egzamin usunięcie z otoczenia alergenów i syn­tetycznych związków chemicznych. Badania nad migrenami wyka­zały, że sztuczne zapachy stanowią częstą przyczynę tej dolegliwoś­ci. Dzieje się tak dlatego, że perfumy łatwo pokonują barierę krew – mózg (BBB) i docierają do ośrodkowego układu nerwowego. Wiele innych środków chemicznych, takich jak rozpuszczalniki i gazy noś­ne, tak często występujące w kosmetykach i produktach domowego użytku, oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy oraz układ naczy­niowy i przypuszcza się, że są przyczyną chronicznych bólów gło­wy. Okazało się również, że kobiety ciężarne, które często używają aerozoli w postaci odświeżaczy powietrza, dezodorantów, sprejów do polerowania mebli i lakierów do włosów, znacznie częściej cierpią na bóle głowy i depresję poporodową w porównaniu z ciężarnymi sto­sującymi tego typu środki nie więcej niż raz w tygodniu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.