Archive for the ‘Środki czyszczące’ Category

Środki do mycia podłóg

Środki do mycia podłóg wytwarza się najczęściej z produktów de­stylacji ropy naftowej i rozpuszczalników lub detergentów na bazie wody. Mieszanka tworzy koktajl, który wydziela niebezpieczne opary i może podrażniać skórę. Z dwojga złego, mniej toksyczne są środki na bazie wody. Natomiast te zawierające rozpuszczalnik monometylowy eter glikolu są o wiele groźniejsze: przypadkowo połknięte po­wodują mdłości [...]

Detergenty do automatycznych zmywarek

Większość detergentów do zmywarek ma działanie podrażniające lub żrące, zależnie od składu, gęstości i postaci. Zwykle zawierają sil­ne detergenty, są silnie alkaliczne, co oznacza, że ich pH wynosi mię­dzy 10,5 a 12,0. Po kontakcie z tego typu rozpuszczonymi detergen­tami mogą pojawić się na skórze podrażnienia lub poparzenia. Wiele z tych środków zawiera też sodę kalcynowaną [...]

Płyny do naczyń

Płyny do naczyń również, choć nie w tym samym stopniu co deter­genty do prania, zwiększają toksyczne obciążenie organizmu, zwłasz­cza jeśli używa się gorącej wody bez rękawiczek ochronnych. Ponieważ większość płynów do naczyń produkowana jest z anionowych, niejo­nowych surfaktantów, gorzej wchłaniane są przez skórę niż inne tego typu substancje. Z tego powodu uważa się je za [...]

Dezodoranty do dywanów i odświeżacze tkanin

Odświeżacze i dezodoranty do dywanów to przeważnie silne środ­ki zapachowe, przeznaczone do maskowania nieprzyjemnego zapa­chu zaniedbanych dywanów. Środki w proszku składają się zazwyczaj z sody oczyszczonej oraz z silnych substancji zapachowych uzyska­nych z ropy naftowej. Odświeżacze do tkanin podobne są do dezodorantów. Te produkty często sprzedawane są palaczom i właścicielom zwierząt domowych jako środek do [...]

Środki do czyszczenia dywanów i tapicerki

Większość z nas nie zdaje sobie sprawy, jak skutecznymi magazy­nami kurzu i pestycydów są nasze dywany. Kiedy stąpasz po dywanie, unosi się w powietrzu mikroskopijna chmura kurzu, brudu i chemika­liów. Badania wykazały, że oprócz zwykłego brudu dywany są źró­dłem organicznych substancji lotnych (VOC), takich jak 4-fenylo- cykloheksen, tetrachloroetyłen, benzen, ksylen, toluen, styren i me­tylobenzen, dym [...]

Środki do usuwania pleśni i grzyba

Pleśń i grzyby sprawiają, że łazienka źle wygląda i ma nieprzyjem­ny zapach. Są jednym z głównych powodów problemów układu od­dechowego. Najczęściej pojawiają się w pomieszczeniach ze źle dzia­łającą wentylacją a my zamiast potraktować je świeżym powietrzem, wolimy radzić sobie za pomocą silnych środków grzybobójczych. Środki do usuwania grzyba dostępne są w różnych postaciach, mię­dzy innymi [...]

Środki do usuwania kamienia

Środki do usuwania kamienia w łazienkach produkowane są za­zwyczaj na bazie kwasu cytrynowego lub kwasu fosforowego. Kwas cytrynowy jest dość łagodny i bezpieczny, ale kwas fosforowy może uszkodzić skórę i oczy. SPRÓBUJ TEGO W ZAMIAN Metalowe słuchawki do prysznica oczyszcza się przez gotowanie przez 15 minut (aż rozmiękczy się kamień) w 1 litrze wody z [...]

Środki do wanien i pryszniców

Z reguły nie różnią się one niczym od zwykłych uniwersalnych środków czystości oprócz kilku składników, zazwyczaj kwasów. Z za­sady są to płyny, proszki lub pasty. Mają za zadanie usunąć osad z my­dlin, który gromadzi się na wannach, kafelkach i szklanych obudo­wach prysznica, choć niektóre nowsze produkty działają jak powłoka ochronna. Zawierają chroniące przed wilgocią nanocząsteczki [...]

BEZPIECZNE UŻYWANIE CHLORU

Chlor w płynie to mniej więcej pięcioprocentowy roztwór hipochlorku sodu. Właściwie stosowany może być prostym i skutecznym środkiem dezynfekującym, chociaż jego opary mogą silnie podrażniać skórę, oczy, nos i gardło. Kontakt ze skórą może wywołać stan zapalny, a spożycie grozi uszkodzeniem przełyku, podrażnieniem żołądka i dłu­gotrwałymi nudnościami oraz wymiotami. Chloru nigdy nie należy mieszać z [...]

Płyny do czyszczenia muszli klozetowych

W ostatnich latach rozwinęła się u nas pewnego rodzaju obsesja na punkcie czystych toalet. Wystarczy spędzić wieczór przed telewi­zorem i obejrzeć reklamy przedstawiające animowane muszle kloze­towe przechwalające się, jak są szczęśliwe, od kiedy stosu ją produkt X, albo symulacje, w których z klozetu wyrastają kwiatki. Do utrzymania muszli w czystości dostępne są rozmaite płyny i [...]