Archive for the ‘Środki czyszczące’ Category

Farby i materiały do dekoracji wnętrz

Kiedy w budynku jest mnóstwo toksycznych związków, mówi się o nim „toksyczny budynek”. Kiedy osoby mieszkające w nim zaczy­nają chorować z powodu kontaktu z truciznami, nazywa się to zespo­łem „chorego budynku” (SBS). Badania wykazały, że w wielu przy­padkach zespołu chorego budynku głównym powodem problemów zdrowotnych były farby chemiczne. Świeża warstwa farby to szybki i niedrogi [...]

POLEROWANIE SAMOCHODU

Woski do samochodów to zwykle 75-85% nafty i 15-25% wosku. Nafta jest łatwo palną, podrażniającą substancją, która może dostać się do organizmu przez wdychanie, spożycie lub kontakt ze skó­rą. Długotrwały, wielokrotny kontakt z nią powoduje pękanie skóry i wrażliwość na światło. Polerując samochód, zawsze używaj rękawi­czek ochronnych. Kiedy przechowujesz wosk, upewnij się, że pojem­nik jest [...]

Pasta do butów

Na większości past do butów brak listy składników. Jednak wiele komercyjnych past zawiera liczne podejrzewane o rakotwórcze właś­ciwości substancje, które łatwo wchłaniane są przez skórę. Wśród nich są trichloroetylen, nitrobenzen i chlorek metylenu. SPRÓBUJ TEGO W ZAMIAN Nie ulega wątpliwości, że odpowiednio zadbane buty są trwalsze i lepiej wyglądają. Nie ma, niestety, zbyt wielu sposobów [...]

Środki do polerowania metalu

Większość środków do polerowania metalu zawiera silne kwasy, takie jak kwas fosforowy i kwas szczawiowy. Czasami wśród ich skład­ników znajdują się też wodorotlenek amoniaku, toksyny reprodukcyj­ne i neurotoksyny, takie jak produkty destylacji ropy naftowej, nitro­benzen i etanol. Najbardziej niebezpieczne środki do polerowania za­wierają kwas siarkawy i kwas wodorofluorowy. Kwas wodorofluorowy, będący składnikiem niektórych środków do [...]

Środki do polerowania

Nic nie wydaje się tak czyste, jak dobrze wypolerowany mebel, mo­siądz, miedź czy srebrne naczynia albo buty lub samochód. Ale żeby uzyskać ten wspaniały efekt, używamy niebezpiecznych rozpuszczal­ników i wosków produkowanych na bazie ropy naftowej. Środki do polerowania mebli Są trzy podstawowe typy komercyjnych środków do polerowania mebli. Każdy zawiera inny rodzaj związku chemicznego pomagające­go [...]

Środki do czyszczenia piekarników

Głównymi środkami do czyszczenia piekarników, podobnie jak środków do czyszczenia zlewów, są wodorotlenek sodu (ług) i kwas siarkowy. Ług dodaje się do środków do czyszczenia piekarników dla­tego, że gdy połączy się on z tłustym osadem w piekarniku, tworzy pro­ste mydło, które ułatwia czyszczenie. Większość środków do czysz­czenia piekarników to aerozole. Oznacza to, że używając ich, [...]

Środki do czyszczenia piekarników i drenów

Dlaczego – można by zapytać – środki te są opisywane razem. Otóż dlatego, że do ich produkcji używa się tych samych substancji żrących. Są dwa podstawowe rodzaje środków do czyszczenia drenów. Te do codziennego użytku mają za zadanie usuwać osad. Zawierają en­zymy bądź kultury bakterii wytwarzające enzymy, które rozpuszczają osad z mydlin i tłuszczu. Drugi [...]

Czyszczenie chemiczne

Kiedy używasz płynów do czyszczenia w domu lub zanosisz rze­czy do pralni chemicznej, ubrania są moczone w mieszankach za­wierających jedną z najbardziej niebezpiecznych substancji. Istnieje już mnóstwo naukowych dowodów, że ludzie pracujący w pralniach chemicznych mają wiele problemów zdrowotnych, w tym choroby nerek.i wątroby, raka krtani i przełyku, zapalenie nerwu optycznego (które prowadzi do utraty [...]

Środki do prania

Przyjemnie jest nosić czyste ubranie i spać w świeżej pościeli. Dziś w supermarketach dostępne jest niemal wszystko, co potrzeba, żeby twoje rzeczy były dobrze wyprane i lśniące. Ale jak to bywa ze wszystkimi środkami czystości posiadanie rzeczy białych, które są bielsze niż biel, ma też swoje złe strony. Detergenty wynaleziono, kiedy przemysł petrochemiczny próbo­wał znaleźć [...]

Szyby i lustra

Na szybach i lustrach zabrudzenia i odciski palców są bardziej widoczne niż na innych powierzchniach, gdyż odbija się w nich światło. Nikomu nie podoba się wysmarowane, poplamione okno, ale środki, jakie stosujemy, by temu zaradzić, są zbyt silne. Znowu mamy tu do czynienia z odpowiedzią producentów na to, co postrzegają jako zapotrzebowanie na szybko działające [...]