Archive for the ‘Pożywienie i napoje’ Category

Powrót do prawdziwej żywności

Im więcej wiemy na temat szkodliwości współczesnych produk­tów spożywczych, tym większe jest zapotrzebowanie na nową kulturę żywieniową w której ceni się żywność pełnowartościową pożywną świeżą i smaczną Zwiększenie naszych oczekiwań względem żyw­ności i przyjęcie tych wartości miałoby olbrzymi wpływ na ochronę środowiska naturalnego, ludzkie traktowanie zwierząt, ochronę gle­by, poszanowanie rolników i pracowników przemysłu spożywczego. Przyniosłoby [...]

JAKA ŻYWNOŚĆ JEST DOBRA

Co czyni żywność„dobrą”? Ponieważ żywność stanowi centrum wie­lu aspektów społecznego życia oraz podstawę utrzymania dobrego sta­nu zdrowia, warto zastanowić się nad odpowiedzią na to pytanie. Dla niektórych osób wyznacznikiem jakości jest cena; dla innych świeżość produktu albo czy jest on organiczny. W rzeczywistości jed­nak liczy się tu wiele czynników, a niektóre z nich mogą się [...]

Organiczne junkfoody

Znaczną część rynku organicznego tworzą teraz produkty gotowe. Jeśli rynek ten się rozwinie, istnieje ryzyko, że sukcesy, jakie w cią­gu ostatnich lat można w tej branży zaobserwować, przyciągną uwagę producentów o niewłaściwych motywacjach i wartościach. Wystarczy spojrzeć na półki, żeby zobaczyć, że większość organicznej żywności w supermarketach to produkty przetworzone. Doskonale sprzedają się przeznaczone do [...]

Organiczne odżywianie

Rosnące zapotrzebowanie na żywność organiczną to wynik wie­lu zmian w świadomości konsumenta. Obawy związane z żywnością (BSE, czyli choroba wściekłych krów) i choroby wynikające z diety sprawiły, że konsumenci stracili zaufanie do konwencjonalnych me­tod w rolnictwie. Większa świadomość ekologiczna sprawiła, że wiele osób dokonało etycznego wyboru na rzecz odżywiania organiczne­go. Również rosnące zastosowanie alternatywnych terapii, [...]

„SLOW FOOD”

Erie Schlosser pisze w swoim bestsellerze Fast Food Nation o ro­snących kosztach naszego„romansu” z fastfoodami (ang. szybka żyw­ność). „Kultura fast foodów – pisze – doprowadziła do homogenizacji amerykańskiego społeczeństwa (…), przyśpieszyła zabudowywanie terenów zielonych, poszerzyła przepaść między bogatymi a biedny­mi, wzmogła epidemię otyłości, rozpędziła machinę amerykańskiego imperializmu kulturalnego za granicą”. Ta warta przeczytania książka ukazuje, [...]

Jedzenie lokalnych produktów

Jeśli mowa o dobrym jedzeniu, większość z nas automatycznie myśli o żywności organicznej. Produkty organiczne mają bez wątpie­nia wiele zalet, ale jeśli uwzględni się cały obraz przemysłu spożyw­czego, żywność produkowana w okolicy odgrywa o wiele ważniejszą rolę w utrzymaniu zdrowia naszego i społeczności. Grupa brytyjskich uczonych, którzy w czasopiśmie „Food Policy” opublikowali wyniki badań przeprowadzonych [...]

Zmiana przyzwyczajeń

Kiedy uświadomisz sobie ryzyko zdrowotne związane z przetworzo­ną żywnością i dodatkami spożywczymi, zaczniesz zastanawiać się nad ograniczeniem ich spożycia, a może nawet wyeliminowaniem ich z die­ty. Problem polega jednak na tym, że szerokie zastosowanie dodatków bardzo zmieniło nasze zrozumienie, czym jest i powinno być jedzenie. Produkty z dodatkami są wygodne. Można kupować je w większych [...]

Niedobory składników odżywczych

W 1940 roku brytyjscy chemicy Robert McCance i Elsie Widdow- son opublikowali pierwsze z serii badań na temat składników odżyw­czych w pożywieniu. Kiedy w 1991 roku ukazało się piąte wydanie tej publikacji (po latach stała się ona standardowym tekstem źródło­wym w tej dziedzinie), brytyjski geolog-dietetyk David Thomas pod­jął się porównania danych z pierwszej i ostatniej [...]

Czego brakuje w żywności

Oprócz tego, że żywność jest skażona toksycznymi dodatkami, to z powodu intensywnych nowoczesnych metod uprawy utraciła wiele istotnych właściwości. Ten czynnik ma również ważny wpływ na nasze zdrowie. Choć owoce, warzywa i pełne ziarno uważane są powszechnie za żywność bogatą w niezbędne składniki odżywcze, to większość dzisiejszych produktów uprawia się na wyjałowionej ziemi i spryskuje [...]

Skąd pochodzi twoja żywność

Jednym z nieuniknionych skutków zaawansowanych technolo­gii konserwowania żywności jest jej transport z bardzo odległych miejsc i przechowywanie przez długi okres bez ryzyka, że się zepsu­je. Dlatego ludzie żyjący nad Morzem Północnym mogą jeśli chcą jeść w środku zimy na śniadanie papaje i liczi. Za możliwość jedzenia sprowadzanej z daleka żywności płaci się jednak odpowiednią cenę. [...]