Archive for the ‘Jak reaguje twoje ciało’ Category

Wprowadzanie zmian

Niewielu z nas ma możliwość żyć w nieskażonym środowisku. Mieszkańcy miast często zmuszeni są podróżować i przebywać w miejscach, w których spaliny samochodowe i odpadki z fabryk to zwykły porządek rzeczy. Często mieszkamy i pracujemy w po­mieszczeniach tak skażonych chemikaliami, że określa się je mia­nem „toksycznych budynków”. Liczne dowody wskazują że wiele substancji, z którymi [...]

Problemy wynikające z odżywiania

Zarówno otyłość, jak i utrata wagi wiążą się z obecnością tok­syn w organizmie. Stały kontakt z substancjami toksycznymi może na przykład przyczynić się do niedoboru składników odżywczych, zwłaszcza cynku. Liczne badania wykazały, że niedobór cynku powo­duje zaburzenia związane z nadmierną utratą wagi, takie jak anorek­sja. Innym powodem mogą być problemy hormonalne. Na przykład badania przeprowadzone [...]

Bezpłodność i problemy układu rozrodczego

Wiele środków chemicznych w produktach codziennego użytku wywołuje zaburzenia hormonalne. Często działają one podobnie jak estrogen w organizmie. Chociaż kobietom (mężczyznom również) hormon ten jest niezbędny do zachowania zdrowia, to jego nadmiar ma olbrzymi wpływ na nasze samopoczucie, zdrowie seksualne i płod­ność, a także zwiększa ryzyko zachorowania na estrogeno zależne no­wotwory piersi, jajników, macicy i [...]

Depresja

Istnieją dowody, że zanieczyszczenia środowiska mogą wywoły­wać zarówno depresje, jak i inne problemy emocjonalne, a także po­garszać te dolegliwości. Chemikalia, które uważa się za odpowiedzial­ne za stany depresyjne, to rozpuszczalniki, lotne związki organiczne oraz związki zaburzające działanie hormonów. Substancje zapachowe używane w produkcji perfum, środków higieny osobistej i domowych środków czystości zawierają wiele tych chemikaliów [...]

Bóle głowy

Jeśli często boli cię głowa, to prawdopodobnie twój organizm jest pod wpływem jakiegoś stresu. W istocie, najbardziej pospolitym typem bólu głowy są bóle napięciowe. Często lekceważymy te doleg­liwości, uważając, że są wynikiem stresu emocjonalnego. Jest jed­nak bardzo prawdopodobne, że są one skutkiem stresu biologicznego – z powodu alergii na produkty żywnościowe lub kontaktu z zanie­czyszczeniami [...]

Choroby skóry

Wysypki i inne problemy skórne to częste skargi kierowane do le­karzy pierwszego kontaktu. Narzeka się powszechnie na rozmaite do­legliwości – od zwykłej pokrzywki po poważniejsze przypadki, takie jak egzema czy łuszczyca. Skóra to największy organ ciała, który pełni ważne funkcje życio­we. To fizyczna osłona chroniąca nas przed szkodliwymi organizma­mi z otoczenia i zarazem największy organ [...]

Astma i alergie

Alergia to reakcja organizmu na czynniki, które uznaje on za obce lub toksyczne. Mniej więcej od 15 do 20% populacji reaguje alergicz­nie na rozmaite dostępne na rynku produkty. Astma to silna reakcja alergiczna. Może ją wywołać wiele róż­nych stymulantów. Natura tych reakcji jest u każdego człowieka inna. Nieżyty górnych dróg oddechowych, wirusowe czy bakteryjne, często [...]

Rak

Liczba zachorowań na raka rośnie. W Wielkiej Brytanii liczba zdiagnozowanych przypadków wzrosła drastycznie w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat o 50%. Uczeni twierdzą że nie jest to wynik starzenia się społeczeństwa czy usprawnienia metod rozpoznawania choroby w jej wczesnych stadiach. Dlaczego więc tak się dzieje? Rak nie pojawia się nagle. Rozwija się w dwóch etapach: [...]

Choroby autoimmunologiczne

Obciążenie chemiczne i choroby autoimmunologiczne często cho­dzą ze sobą w parze. Dobrym przykładem jest rola, jaką kontakt z sub­stancjami toksycznymi i alergie odgrywają w rozwoju reumatyzmu. Badania, w których pacjenci mieli kontakt z różnymi zanieczyszcze­niami, takimi jak gaz ziemny, spaliny, lakier do włosów, insektycydy i dym nikotynowy, wykazały wyraźny związek pomiędzy skażeniem organizmu a pogorszeniem [...]

Zespół chronicznego zmęczenia

Zespół chronicznego zmęczenia (CFS) powoduje zaburzenia funk­cji wielu układów w organizmie, między innymi: odpornościowego, endokrynologicznego, hematologicznego (odpowiedzialnego za po­wstawanie nowych krwinek czerwonych) i nerwowego. Dla CFS charakterystyczne są też inne objawy, mianowicie bóle głowy, niska gorączka, nabrzmiałe gruczoły limfatyczne, ból gardła, depresja, kłopoty z koncentracją i ograniczona jasność myślenia, bóle mięśni i stawów, alergie, kłopoty [...]