Archive for the ‘Co tam mamy?’ Category

Nowe sposoby robienia zakupów

Jeśli uważasz, że robienie zakupów w supermarkecie jest prozą życia, to zapewne uległeś(aś) wierze w świat, w którym jedyną war­tością i celem jest zwiększanie produkcji i konsumpcji. Warto jednak przemyśleć cotygodniowe zakupy, zastanowić się, co kupujemy i dla­czego. Można zmienić sposób robienia zakupów, by ograniczyć kon­takt z substancjami toksycznymi, zainwestować w swoją społeczność, zadbać o [...]

Czy istnieje jakieś rozwiązanie

Jeśli nawet nasze życie jest nieco łatwiejsze dzięki rewolucji che­micznej, to jednocześnie nadzwyczaj się z jej powodu skomplikowa­ło. Im więcej kupujemy, tym bardziej potrzebny jest rządowy nadzór kontroli nad jakością tych produktów. Rząd ustanawia i nadzoruje in­stytucje mające sprawować kontrolę nad działalnością gospodarczą i chronić konsumenta przed wyzyskiem czy utratą zdrowia nie tylko z czyjejś [...]

Supermarkety jako źródło masowych zatruć

Większość z nas jest tak zaabsorbowana wyzwaniem „zrobienia zakupów”, że nawet na chwilę nie zatrzymuje się, by zastanowić się, co tak naprawdę jest w koszyku. A ponieważ tak dużo rzeczy kupu­jemy w supermarkecie, stał się on najważniejszym źródłem szkodli­wych substancji w naszych domach. Stwierdzenie to może w pierwszej chwili wydawać się dziwne, ale jak wyjaśnią [...]

Szybkie rozwiązania

Powszechnie dostępne wygodne gotowe produkty i szybkie roz­wiązania są czymś, co w przekonaniu większości z nas ułatwia nam życie. Nauka z radością wspiera nas w poszukiwaniu takich rozwiązań. Jeśli więc mamy ochotę zacząć dzień z wykopem, możemy użyć mydła z kofeiną która wchłaniana jest przez skórę w czasie kąpieli. Wkrótce będziemy mogli zaspokoić apetyt na [...]

Straty w ludziach

My, ludzie, na wiele sposobów giniemy rażeni własną bronią kultu­ry komfortu. Na przykład uzyskane w 2004 roku wyniki badań uczo­nych z Harvardu wskazują że tania kultura wygody stanowi główną siłę napędową rosnących statystyk otyłości na Zachodzie. Częściowo w oparciu o jadłospisy notowane przez uczestników badań uzyskano zaskakujące dane na temat zwyczajów żywieniowych Amerykanów. W Stanach [...]

Wygoda w cenie

Przyjmując „kulturę wygody”, akceptujemy wraz z nią wartości i styl życia, które w dużej mierze pozostają ukryte w blasku zdemo­kratyzowanego luksusu i sprzedaży na szeroką skalę. Kultura wygody to jednowymiarowy styl życia, pozbawiony duchowości i troski o inne sfery egzystencji. Sprawia ona, że stajemy się leniwi, żyjemy ponad stan, nie umiemy zachować umiaru, przyzwyczajamy do [...]

Jak zmieniają nas zakupy w supermarkecie

Nasz coraz bardziej hektyczny styl życia ma poważny wpływ na to, jakie wybieramy produkty. Chcemy, żeby pożywienie było fast (szybkie), środki czystości typu spray-and-wipe (spryskaj i prze­trzyj), a kosmetyki wash-and-go (wymyj i idź). W wielu codziennych decyzjach kierujemy się tym, co jest dla nas wygodne w danym mo­mencie lub w najbliższej przyszłości. Jeśli coś jest [...]

ROSNĄCY WÓZEK

Rozmiary wózków wyjątkowo się powiększyły w ciągu ostatnich trzydziestu lat. Amerykański obrońca praw konsumenta Ralph Nader pierwszy odnotował fakt powiększania się wózków sklepowych i przedstawił go jako najlepszy przykład, jak system manipuluje kon­sumentami. Większe wózki, powiedział, miały prosty cel: skłonić klien­tów do większych zakupów. Pojawiły się też inne wyjaśnienia faktu powiększającego się wózka – na [...]

Wielkie zakupy raz w tygodniu

Zaspokajanie potrzeb życiowych zawsze było wyzwaniem. Oczy­wiście w dzisiejszych czasach nie musimy polować na tygrysy czy niedźwiedzie, żeby postawić coś na stół. Większość z nas nie musi też pokonywać wielu mil, by zdobywać inne niezbędne w codziennym życiu rzeczy, takie jak czysta woda, ale i tak utrzymanie rodziny nadal nie jest łatwe, a czasami to [...]