CZY TWÓJ DOM ZABIJA TWOJE ZWIERZĘ

Weterynarze leczą coraz więcej zwierząt chorych na raka. Coraz czę­ściej trafiają do nich czworonogi z zaburzeniami zachowania i zatruciami. Zwłaszcza koty mają trudności z wydalaniem toksyn, gdyż ich organizmy nie są przystosowane do metabolizmu ciał obcych. Nie ulega wątpliwo­ści, że białaczka u kotów osiąga już rozmiary epidemii.

Domowe środki czystości są niezwykle toksyczne dla zwierząt, po­dobnie jak pospolite spreje na insekty i pestycydy ogrodowe. Choć no­woczesne energooszczędne konstrukcje zapewniają doskonałą izolację, te „ulepszenia” nie pozwalają na odpowiednią wentylację. Ponadto ten energooszczędny system sprawia, że w mieszkaniu gromadzą się opary chemiczne. A ponieważ wiele zwierząt spędza obecnie większość czasu w pomieszczeniach, zaczynają poważnie chorować. Poza tym zwierzę­ta wdychają większe stężenia tych toksyn w przeliczeniu na jednostkę masy ciała w porównaniu z ludźmi, dlatego wiele objawów wskazują­cych na zatrucie toksycznymi oparami może się u nich pojawić wcześniej niż u nas.

Aerozole również stanowią zagrożenie dla zdrowia zwierzęcia, jeśli ma ono kłopoty z oddychaniem. Wiele zaś środków czyszczących to czysta petrochemia, zwłaszcza odświeżacze powietrza i środki do po­lerowania. Zawierają one lotne związki organiczne (VOC), które przeni­kają do pomieszczeń zamkniętych. Ich opary utrzymują się w nich przez długi czas, szczególnie gdy okna są zamknięte w okresach grzewczych lub kiedy podłączona jest klimatyzacja.

Objawy zatrucia środkami czyszczącymi u zwierząt zależą od typu związków toksycznych, ale poniżej wymienione zostały te, na które wła­ściciele psów i kotów powinni zwrócić szczególną uwagę:

 • Niepokój
 • Oparzenia pyska i przełyku
 • Kolka
 • Uszkodzenie rogówki oka
 • Kaszel
 • Ślinotok
 • Piana na pysku
 • Osłabienie mięśni
 • Drgawki
 • Płytki oddech
 • Owrzodzenia na skórze
 • Zwolniony oddech
 • Wymioty
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.